Restoran Masa Depan

restoran masa depan rana maria bellarmin

Rana adalah anak perempuan saya yang kini berusia enam setengah tahun. Setiap percakapan dengannya selalu menyenangkan. Relasi ayah-anak perempuan yang biasa. Tetapi selalu ada kejutan dalam setiap percakapan. Sebagaimana umumnya anak-anak, Rana sering mengubah cita-cita. Rana pernah sekian lama bercita-cita…