Belajar Menulis pada William Forrester

finding forrester armin bell belajar menulis dari william forrester

Belajar menulis di mana? Belajar menulis sejak kapan? Belajar menulis itu harus pada seorang guru, ka? Saya kerap berjumpa dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya kadang mengajukan pertanyaan seperti itu kepada penulis yang saya temui. Belajar menulis di mana? Akan ada banyak…